Условия за връщане на стока, закупена от онлайн магазин https://crown-bns.com

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че съгласно ЗЗП имате право да върнете закупения от Би Енд Ес Комерс ЕООД продукт в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на продукта, без да посочвате причина за това. За да бъде уважена рекламацията Ви е необходимо да върнете продукта/продуктите, закупени от фирма Би Енд Ес Комерс ЕООД в търговски вид, в оригиналната опаковка и пълен комплект, точно по начина, по който сте ги получили. Фирмата си запазва правото да откаже одобрение на Вашата рекламация в случай, че някое от изброените по-горе условия не е спазено. След изтичане на 14-дневния срок, продукт, закупен от Би Енд Ес Комерс ЕООД подлежи само на евентуална замяна, но не и на възстановяване на средствата за закупуването му. За Ваше улеснение и информация прилагаме извадка от ЗЗП:

„Чл. 50. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:
1. сключване на договора – при договор за услуги;
2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба
Чл. 52. Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по чл. 50.
Чл. 55. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.”
За повече информация: https://kzp.bg/data/content/u/6/upload/Laws/zzp.doc
В случай на фабричен дефект, който е установен при получаването на продукта, клиентът връща същия за сметка на търговеца и той бива заменен със същия, или подобен след предварителна уговорка с клиента. В този случай транспортните разходи са за сметка на Би Енд Ес Комерс ЕООД.
Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъдaт уважени само в присъствието на куриера. В този случай, моля, незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай, че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията може да се счете за недействителна.

ВАЖНО! При предявяване на рекламация и изпращане на продукт, обратно към Би Енд Ес Комерс ЕООД, съгласно чл.55, разходите по транспорт са за сметка на клиента. Клиентът има право сам да избере начин за връщане и спедиторска фирма, която да извърши услугата. В случай, че изпратена пратка по рекламация към Би Енд Ес Комерс ЕООД не е заплатена като стойност от клиента, Би Енд Ес Комерс ЕООД ще възстанови сума по одобрена рекламация, от която ще бъде удържана сума равна на куриерската услуга по връщането на стоката. Получена пратка по рекламация се проверява от служител Би Енд Ес Комерс ЕООД в присъствието на куриер и състоянието на продукта се установява в момента на неговото получаване. За да бъде одобрена рекламация на продукт/и, въпросния/те минават през оценка на състоянието от служител на Би Енд Ес Комерс ЕООД.
За да предявите рекламация за продукт, закупен от онлайн магазин
www.crown-bns.com, моля попълнете електронния формуляр по-долу.

Онлайн формуляр за рекламации :

  Полетата отбелязани с "*" са задължителни
  При нужда от допълнителна информация, моля свържете се с нас на следните телефонни номера и/или електронна поща:
  Мобилен: +359 889 92 11 20
  Магазин CROWN: +359 2 44 33 773
  E-mail: office@crown-bns.com
  Адрес: гр. София, бул.Пенчо Слвейков 39, магазин CROWN