НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Продуктите от електронния магазин на фирма Би Енд Ес Комерс ЕООД могат да бъдат заплатени по няколко начина:
Чрез системата на Е-Pay.bg;
Посредством Банков превод по сметка
BIC: RZBBBGSF
BG64RZBB91551001459803
B AND S COMMERCE EOOD